• RING: +47 950 52 016

  Eller kontakt oss på e-post
  eller kontaktskjemaet
 • Leiebetingelser

  for leie av ferieboligen Salitre 85, i Torrox-Costa


  En kopi av disse leiebetingelsene vil ligge ved leieavtalen og være en del av denne for utleie av huset Salitre 85/915 i Torrox-Costa. Ved å akseptere leieavtalen, aksepterer leietaker også disse leiebetingelsene.
  Leieforholdet er akseptert når:
  – leieavtalen er bekreftet pr. mail/returnert i underskrevet stand og/eller
  – forskudd på 30 prosent av leiebeløpet er innbetalt (hele leiebeløpet hvis det er mindre enn 6 uker igjen til ankomst)

  Leietaker forplikter seg til å betale restbeløpet innen 6 uker før ankomst. Hvis restbeløpet ikke er mottatt innen denne fristen, har SOLTUR rett til å annullere leieavtalen. Innbetalte beløp blir ikke refundert. Avbestillingsforsikring anbefales sterkt.

  I tillegg til leiebeløpet for boligen kommer betaling for sluttvask med 85 euro og vask av sengetøy og håndklær (10 euro pr. sett). Beløpene betales direkte til vertskapet ved ankomst.

  Det kommer tillegg for strøm etter forbruk p.g.a. air condition/varmepumper.

  SOLTUR forbeholder seg retten til å endre husrom til en annen bolig av samme standard eller høyere innenfor samme geografiske område hvis uforutsette hendelser utenfor SOLTURs kontroll skulle inntreffe.

  SOLTUR kan ikke holdes ansvarlig hvis tekniske problemer med elektrisitet, vannforsyning o.s.v. oppstår, men vårt lokale vertskap vil gjøre alt de kan for å rette opp feilen så snart som mulig. SOLTUR informerer leietaker om navn og telefonnummer til vårt lokale vertskap i et følgeskriv til leieavtalen.

  Leietaker kan ikke regne med å få adgang til leiligheten før kl. 15.00 på ankomstdagen og må forlate leiligheten innen på kl. 10.00 avreisedagen hvis ikke annet er avtalt. Dette er p.g.a. sluttvask før eller etter andre gjester hvis de reiser eller ankommer samme dag.

  Leieavtalen gjelder det antall personer som er avtalt i leieavtalen. Hvis det skjer forandring på dette skal SOLTUR informeres. Hvis ikke, vil skadedepositum ikke bli refundert.

  SKADEDEPOSITUM: leietaker må innbetale et skadedepositum på kr 1.000,- sammen med restbeløpet for leiligheten. Løpet vil stå på egen konto hos og returneres innen to uker etter avreise hvis ingen skade har skjedd.

  Hvis det skulle oppstå noen skade på leiligheten eller inventaret i løpet av oppholdet, vil leietaker bli holdt ansvarlig for dette med sitt skadedepositum og eventuelle juridiske krav utover dette for å erstatte skaden hvis den ikke er utbedret, erstattet eller betalt på stedet.

  Krav på skadedepositum vil bare skje hvis det er skader som ikke skyldes normal slitasje, hvis løsøre i leiligheten mangler eller hvis det kreves ekstraordinær rengjøring. Hvis skade skulle inntreffe i løpet av oppholdet, plikter leietaker å informere vårt lokale vertskap så snart som mulig slik at skaden kan bli rettet opp før avreise.

  Vennlig hilsen
  SOLTUR
  Johnny Olsrud