• RING: +47 950 52 016

  Eller kontakt oss på e-post
  eller kontaktskjemaet
 • Leiebetingelser
  for leie av ferieleilighet i Nerja fra
  SOLTUR

  En kopi av disse leiebetingelsene vil ligge ved leieavtalen og være en del av denne for utleie av leilighet i Nerja. Ved å akseptere leieavtalen, aksepterer leietaker også disse leiebetingelsene.
  Leieforholdet er akseptert når:
  – leieavtalen er bekreftet pr. mail/returnert i underskrevet stand og/eller
  – forskudd på 30 prosent av leiebeløpet er innbetalt (hele leiebeløpet hvis det er mindre enn 6 uker igjen til ankomst)

  Leietaker forplikter seg til å betale restbeløpet innen 6 uker før ankomst. Hvis restbeløpet ikke er mottatt innen denne fristen, har
  SOLTUR rett til å annullere leieavtalen. Innbetalte beløp blir ikke refundert. Avbestillingsforsikring anbefales sterkt.

  Sluttvask, sengetøy, håndklær, strøm og oppvarming er inkludert i leiesummen i den varme årstiden. I den kjølige årstiden (november – mars) betaler leietaker tillegg for strøm etter faste satser, eller etter forbruk ved langtidsopphold.

  SOLTUR forbeholder seg retten til å endre husrom til en annen bolig
  av samme standard eller høyere
  innenfor samme geografiske område hvis uforutsette hendelser utenfor
  SOLTURs kontroll skulle inntreffe.

  SOLTURkan ikke holdes ansvarlig hvis tekniske problemer med elektrisitet, vannforsyning o.s.v. oppstår, men våre samarbeidspartnere vil gjøre alt de kan for å rette opp feilen så snart som mulig.

  Leietaker kan ikke regne med å få adgang til leiligheten før kl. 14.00 på ankomstdagen og må forlate leiligheten innen på kl. 10.00 avreisedagen hvis ikke annet er avtalt. Dette er p.g.a. sluttvask før eller etter andre gjester hvis de reiser eller ankommer samme dag.

  Leieavtalen gjelder det antall personer som er avtalt i leieavtalen. Hvis det skjer forandring på dette skal
  SOLTUR informeres. Hvis ikke, vil skadedepositum ikke bli refundert.

  SKADEDEPOSITUM: leietaker må innbetale et skadedepositum på kr 1.000,- sammen med restbeløpet for leiligheten. Løpet vil stå på konto hos
  SOLTUR og returneres innen to uker etter avreise hvis ingen skade har skjedd.

  Hvis det skulle oppstå noen skade på leiligheten eller inventaret i løpet av oppholdet, vil leietaker bli holdt ansvarlig for dette med sitt skadedepositum og eventuelle juridiske krav utover dette for å erstatte skaden hvis den ikke er utbedret, erstattet eller betalt på stedet.

  Krav på skadedepositum vil bare skje hvis det er skader som ikke skyldes normal slitasje, hvis løsøre i leiligheten mangler eller hvis det kreves ekstraordinær rengjøring. Hvis skade skulle inntreffe i løpet av oppholdet, plikter leietaker å informere
  SOLTUR så snart som mulig slik at skaden kan bli rettet opp før avreise.

  Vennlig hilsen
  SOLTUR
  Johnny Olsrud